25%

25%Een kwartier nadat ik was gearriveerd werd ik verwelkomd door Dokter cardioloog de heer Rekenwonder. Geroutineerd in het voeren van intake gesprekken ging deze kleine man van Indische afkomst met grijze sik mij haarfijn uitleggen wat het plan zou worden voor de komende tijd. Het was duidelijk te merken dat hij het ernstig meende.

Hij: “Mijnheer van de Rest, daar zien we elkaar weer.”

We kennen elkaar al ruim tien jaar. Sinds het begin van mijn carrière als hartpatiënt heb ik in het revalidatiecentrum getraind om aan te sterken en om m’n beperkingen te leren kennen. Toen was het nog gevestigd in de duinen van Katwijk. Nu is het een modern gebouw dat alweer te klein is om alles en iedereen te huisvesten. Dat komt doordat de vraag en organisatie ten tijde van het ontwerp te laag werd ingeschat. Nadat de bouw eindelijk gereed kwam waren er veel meer patiënten dan voorzien. En als je kijkt naar het aantal overlegstructuren en dus de bureaucratie doet het centrum zeker niet onder voor andere overbodige ambtenaren bolwerken.

Hij: “Ik ken u nog als een man die graag uit de startblokken schiet. Mag ik u een gewetensvraag stellen?”

Ik: “Gaat u gang.”

Hij: “Wat is volgens u de aanleiding dat u nu op de wachtlijst staat voor harttransplantatie?”

Ik: “Zoals u weet heb ik tien jaar geleden een zwaar infarct gehad. Na talloze operaties, ingrepen en ziekenhuisopnames zoals: openhartoperatie vormcorrectie, ICD’s, bi-ventriculaire pacemaker, decompensatie, dobutamine infusen, ballonpompen, etc. is het nu klaar. Het hart wil gewoon niet meer.”

Hij: “En hoeveel vocht drinkt u per dag?”

Ik: “Ik probeer me te houden aan anderhalve liter per dag, dat is inclusief toetjes, tandenpoetsen, fruit, kortom alles wat vocht bevat. Maar ik moet toegeven dat dat heel moeilijk is. Ik ga er vaak wel iets overheen.”

Hij: “Houdt u zich goed aan uw dieet?”

Ik; “Sinds een jaar eet ik echt zoutarm. Ik raak geen dropje meer aan en mijd ook de McDonalds. Ook dat valt niet mee als je met kinderen onderweg bent.”

Hij: “En rust u voldoende?”

Ik: “Daar heeft u wel een punt. Dat zou misschien beter kunnen.”

Ik denk: “Wat ben ik toch de lul.”

Hij: “Ik zal u vertellen hoe ons programma er uit ziet. U weet dat u 25% kans heeft om de wachtlijst te overleven. Om dat te halen vergt een inspanning van de artsen maar ook zeker van u. U zult zich strikt moeten houden aan de drie criteria: Dieet, dat is voeding en vocht, rust, u zult merken dat u voornamelijk moet rusten en medicatie, u dient uw pillen op gezette tijden in te nemen.”

Ik denk: “Wat een saai vak heeft die man. En die 25% geloof ik niks van.”

Ik zeg: “Die 25% is nieuw voor mij en ik schrik er erg van. Ik heb dit nog nooit gehoord. De statistiek die ik heb gehoord komt neer op 88-90% overlevingskans van de operatie en daarvan overleefd 90% het eerste jaar en daarvan overleefd 60% de eerste tien jaar en na twintig jaar is iedereen dood. Als ik de twintig haal en daar moet ik maar in geloven dan is mijn jongste dochter zesentwintig.”

Hij: “Dat u niet bekend bent met deze statistieken komt doordat u tot nu toe alleen maar mensen hebt gesproken die u hebben verteld over de operatierisico’s en het traject daarna. Wij hebben juist de ervaring met het voortraject. En ik zeg u dit bewust, ik bedoel die 25%, in het kader van de wederzijdse verplichtingen.”

Ik denk: “Wat bedoel je nu eigenlijk, betekent dat dat als ik me keurig gedraag ik maximaal 25% kans maak om de wachtperiode te overleven? Ik geloof hier niets van…Dat ga ik uitzoeken.”

Ik zeg: “Goh, dat komt hard aan, u zult het wel weten. Ik hoop dat ik maar snel urgentie krijg want dat zal mijn kansen mogelijk toch verhogen.”

Hij zegt: “Dat kan ik niet bevestigen daar zal ik de literatuur op moeten naslaan.”

Behoorlijk opgefokt kom ik het intake-hok uit. Ik ga direct aan de slag en bel met Dijkzicht de transplantatiepoli en met het LUMC afdeling hartfalen. Dijkzicht geeft aan dat het slechts een keer is voorgekomen dat iemand tijdens de wachtlijstperiode kwam te overlijden maar de echte statistiek is daar onbekend. Het LUMC gaat haar best doen om de professor zover te krijgen dat hij contact opneemt met Dijkzicht om mijnheer Van de Rest urgent te verklaren.

Als ik in de middag totaal uitgeblust een kop thee drink met mijn schoonvader die iedere dag langs komt om een Volkskrant te brengen komt de heer Rekenwonder aanlopen.

Hij: “Kan ik u even spreken? Kan ik hier vrijuit praten?”

Ik: “Dit is mijn schoonvader, we hebben geen geheimen, gaat uw gang.”

Hij: “Ik moet toch even terugkomen op wat ik vanmorgen tegen u heb gezegd in het kader van de statistiek. Ik heb mijn literatuur er nog even op nagekeken en het is niet 25% kans om te overleven maar het is andersom, u heeft 75% kans om te overleven. Ik heb u verkeerd ingelicht en daarvoor bied ik mijn verontschuldiging aan.”

Ik: “Die zijn aanvaard en dank u wel want door deze opmerking stijgen mijn kansen ineens met 200%.”

Hij: “Maar u heeft zelfs nog meer kans omdat u urgent bent.”

Ik: “Dat zegt u nu wel maar ik heb u vanmorgen nog uitgelegd dat ik nog niet urgent ben zolang Leiden en Rotterdam daarover geen contact of uitspraak hebben gedaan.”

Hij: “Maakt u zich meer geen zorgen dat komt wel goed.”

Ik: “Eerst zien dan geloven.”

Ik denk: “Wat een klojo, ongelofelijk dat je eerst zo stellig bent en later terug moet krabbelen. Het is wel de eerste medicus die ik ooit heb meegemaakt die niet te beroerd is om z’n excuus aan te bieden, dat siert de man wel.”

Ik loop terug naar mijn kamer met vier bedden. Op het moment dat er net een naald in m’n arm wordt geprikt voor bloedafname gaat de telefoon. Ik neem toch maar op. Het is de assistente van de hartfalenpoli van het LUMC.

Zij: “Hoi Pieter, sta je nu? Ga maar even op een stoel zitten. Zit je nu? Hou je goed vast! Je staat vanaf nu nummer 1 op de urgentielijst.”

Van het een op het andere moment valt er een last van me af. Tranen van ontspanning lopen over mijn wangen. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Vanaf nu kan ik me schikken in mijn lot en wachten op de verlossing.

Dit bericht is geplaatst in Persoonlijk. Bookmark de permalink.

1 Reactie op 25%

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *