De feiten

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen nog geen keuze in het Donorregister (laten) vastleggen. De arts vraagt in dat geval toestemming aan ouder(s) of voogd.

Vanaf hun 12e jaar kunnen kinderen zelf hun keuze laten registreren in het Donorregister. Tot 16 jaar kunnen de ouder(s) of voogd de geregistreerde donatietoestemming van de jongere herroepen. De donatie gaat dan niet door. Zijn beide ouders of de voogd afwezig of onbereikbaar, dan mag de donatie wel. Heeft de jongere ‘nee’ geregistreerd, dan kunnen de ouder(s) of voogd dit niet negeren en zal de jongere geen donor zijn.

Vanaf hun 18e jaar (het jaar nadat iemand 18 is geworden) worden jongeren actief benaderd met de vraag of ze donor willen worden.

Er staan nu 5.481.105 mensen ingeschreven in het donorregister. Dat is ongeveer 40 procent van de Nederlandse bevolking vanaf 12 jaar. 29,5 procent hiervan verleent geen toestemming! 47,5 procent verleent toestemming zonder voorbehoud. 10,4 procent verleent toestemming met beperkingen. 10,8 procent zegt dat zijn nabestaanden mogen beslissen en 1,8 procent zegt dat een specifiek persoon moet beslissen.

Tabel – Bron: Ministerie van Gezondheid, donorregister.

Aantal raadpleegbare registraties naar keuze tot augustus 2010

Toestemming 2.601.193 47,5%
Toestemming met donatiebeperkingen 572.735 10,4%
Geen toestemming 1.613.384 29,4%
Nabestaanden beslissen 592.966 10,8%
Specifieke persoon beslist 100.827 1,8%
Totaal 5.481.105 100,0%

Er staan 1300 mensen op de wachtlijst. De wachttijd voor een nier is in Nederland ongeveer vijf jaar. De wachttijd voor een hart is tegenwoordig drie jaar. Als je urgent bent, moet je het geluk hebben dat er op tijd een hart beschikbaar komt.

Per jaar sterven meer dan tweehonderd mensen omdat ze een orgaan nodig hebben maar niet krijgen. Het is heel eenvoudig. Bij het dubbele aantal inschrijvingen wordt de wachttijd gehalveerd en de overlevingskans van iemand die op de wachtlijst staat dus ook verdubbeld. Bovendien wordt de kwaliteit van leven sterk verbeterd met een kortere wachttijd. Ik durf zelfs te beweren dat de kosten van de zorg worden verlaagd. Denk je eens in wat het kost om mensen met zwakke nieren drie maal per week te dialyseren. Om maar niet te spreken van de kosten van opname voor hartpatiƫnten zoals ik.