Politieke standpunten

Ik begrijp niet waarom de Nederlandse politiek de boel niet gewoon omdraait net als bij de Belgen.
Ik steun het voorstel voor ADR, actieve donorregistratie. Kijk bij www.2miljoenhandtekeningen.nl. In het voorstel van ADR krijgt heel Nederland een brief waarin staat dat de donorwet veranderd is. In die brief staat dat iedereen vanaf 18 jaar automatisch donor is, tenzij hij of zij bezwaar maakt. Daarom wordt dit ook wel het ‘Ja, tenzij-systeem’ genoemd. Je kunt net als nu bepaalde organen uitsluiten of kiezen om nabestaanden of een specifiek persoon te laten beslissen. Je kunt uiteraard ook kiezen om geen toestemming te verlenen, zonder opgaaf van reden. De bal ligt dus bij de burger. Men wordt gedwongen over dit onderwerp na te denken en actie te ondernemen, als men geen donor wil zijn. De ADR-brief wordt twee keer verstuurd. Bij de derde brief wordt de inschrijving geëffectueerd. Bezwaar maken kan daarna nog te allen tijde.

De VVD wil ADR niet omdat het zelfbeschikkingsrecht hoog in het vaandel staat. Ik vind dat een kromme gedachte. Het ADR-systeem wijst mensen op hun burgerlijke solidariteit. We zitten met z’n allen in het zelfde schuitje. Iedereen kan geconfronteerd worden met een falend orgaan. Stel je eens voor hoe het is om zelf op een wachtlijst te staan. Bovendien geeft het ADR-systeem de mensen wel degelijk een keuze. Er is dus nog steeds vrijheid of zelfbeschikking zoals de VVD zegt. Er is inderdaad wel een regulerende overheid, maar dat is volgens mij gerechtvaardigd voor dit doel.

Het standpunt van het CDA is vlees noch vis. God heeft het kennelijk niet zo bedoeld. De ChristenUnie pleit voor het toevoegen van een verdiepende keuze: ‘Ik wacht nog met me in te schrijven.´ Dat vind ik niets toevoegen.

De PVV wil het huidige systeem handhaven omdat een ADR-systeem de zuiverheid vertroebelt die ons huidige systeem kent. Van de 5 miljoen geregistreerden weten we nu zeker wat ze willen. Dat is een groot goed wat niet verloren mag gaan. Er worden allerlei acties voorgesteld waarvan mijn inziens al bewezen is dat die niet helpen.

Eigenlijk zijn alleen de linkse partijen (D66, GL, SP, PvdA) voor het ADR-systeem.